FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra urdu

Sterkt forenklet er urdu hindi utvidet med tusenvis av persiske lånord, og skrevet med den kalligrafiske stilarten nastaliq. Fasttranslator har lang erfaring med oversettelser til og fra urdu. Våre urdu oversettere kommer hovedsakelig fra India og Pakistan og er alle morsmålstalere. Alle oppdrag skreddersys iht. til den ekspertisen som din tekst krever.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Eksotiske språk

Per i dag kan vi vise til mer enn 4000 morsmålsoversettere. Oversettelser til urdu er derfor ikke noe problem. Heller ikke andre eksotiske språk som Wolof (Senegal, Gambia og Mauritania), Punjabi (India), Inuktitut (hører til eskimoisk-aleutiske språkfamilien) eller Sranantogo (Surinam). Dessverre lar ikke alle språkkombinasjoner seg oversette direkte. Det hender derfor at vi noen ganger må oversette gjennom et mellomspråk – for eksempel engelsk. Det tar mer tid enn direkte. Men prismessig kan det være gunstig. Spør en av våre prosjektledere for mer informasjon.

Få tilbud nå!